Daktil d.o.o.

Matka Mandića 5

telefon: 098 9400553
e-pošta: glazbene.radionice.daktil@gmail.com

OIB 51195569635
MB 2680718
žiro račun se vodi kod Erste banke
IBAN br. HR 7124020061100582575